தனிப்பட்ட கடன் வட்டி விகிதங்கள் 2019

எஸ்.பி.ஐ, எச்டிஎஃப்சி போன்ற எஸ்பிஐ வங்கிகளிலிருந்து தனிப்பட்ட கடன் வட்டி விகிதங்களை ஒப்பிடுக மற்றும் Deal4loans.com இல் உள்ள குறைந்த வட்டி விகிதங்களுடன் தனிப்பட்ட கடன்களுக்கான விண்ணப்பம்.

தனிப்பட்ட கடன் – ஒப்பிடுகையில் & ஒப்பீட்டளவில் குறைந்த தனிப்பட்ட கடன் வட்டி விகிதம் பெற ஆன்லைன் விண்ணப்பிக்க @ 10.75% குறைவான EMI, வேகமாக ஒப்புதல், விரைவான ஆன்லைன் விண்ணப்பிக்கவும்.

Click Here to Know more on தனிப்பட்ட கடன் வட்டி விகிதங்கள்


₹ 273,923 crores worth of Personal Loan Applications received! (last updated on 17 July 2019)

Compare Interest Rates, Eligibility and Apply online instantly. Check CIBIL score absolutely FREE.

Loan Amount

Employment Status

City


சிறந்த இந்திய வங்கிகளிலிருந்து தனிநபர் கடன் வட்டி விகிதம் 20 ஆகஸ்ட் 2019 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது

Bank Name Personal loan interest rates
ஆதித்யா பிர்லா ஃபினான்ஸ் தனிப்பட்ட கடன் 11.00% to 13.75%
மூலதன முதல் தனிநபர் கடன் 12% to 18%
சிட்டி பேங்க் தனிப்பட்ட கடன் 10.99% to 16.49%
ஃபுல்லர்டன் தனிப்பட்ட கடன் 12.49% to 33%
HDBFS தனிப்பட்ட கடன் 14.99%
எச்டிஎப்சி வங்கி தனிப்பட்ட கடன் 10.99% to 21.25%
ஐசிஐசிஐ வங்கி தனிப்பட்ட கடன் 11.49% to 18.25%
ஓரியண்டல் வங்கி வர்த்தகம் 11% to 16%
ஓரியண்டல் வங்கி வர்த்தகம் 13.49% to 19.99%
ஓரியண்டல் வங்கி வர்த்தகம் 10.99 to 17.99%
ஓரியண்டல் வங்கி வர்த்தகம் 10.65% to 11.65%
ஸ்டாண்டர்ட் சார்ட்டர்ட் வங்கி தனிப்பட்ட கடன் 10.99% to 14.49%
டாட்டா கேபிடல் தனிநபர் கடன் 11.50% to 17.25%